چگونه با کودک و نوجوان ارتباط برقرار کنیم؟

چگونه با کودک و نوجوان ارتباط برقرار کنیم؟

گفتیم که کودک و نوجوان به‌عنوان بخشی از انسان‌ها، موجودات اجتماعی هستند و مانند سایر افراد خواسته و نیازهای اجتماعی دارند که باید برای رفع آن­ها در جامعه چاره­جویی شود و این مهم تنها با برقراری ارتباط با دیگران ممکن خواهد بود. اهمیت ارتباط نیز بررسی پوشیده نیست. امّا برقراری ا ارتباط مؤثر و موفق با این قشر، شیوه و روش خاص دارد؛ چون نیاز، درک و فهم و سن آنان موجب رفتار خاصی می­شود. ازاین­رو لازم است متناسب با ویژگی­های هر گروه سنی با آنان ارتباط برقرار شود. برای برقراری ارتباط با هر گروه سنی باید اصول و ویژگی­های گروه­های سنی موردنظر را شناخت؛ مثلاً باید دانست که چه واژگان و چه موضوعات وجه شیوه­ای متناسب با هر گروه سنی است و فراخور همان سن از واژگان پایه­ی همان گروه سنی بهره جست.منظور از «واژگان پایه» مجموعه واژگانی است که اکثر قریب به اتّفاق یک گروه سنی توانایی درک معنی آن رادارند. این نکته یکی از نکات مورد توجّه در ایجاد محدودیت و ویژگی­های خاص در برقراری ارتباط و ادبیات کودک و نوجوان است. علاوه بر محدودیت‌های یادشده، به هنگام برقراری ارتباط با دیگران، ممکن است: هردو هم­زبان باشید و با کلمات بتوانید ارتباط برقرار کنید. ( استفاده از نمود آوایی یا گفتاری زبان).هم­زبان نباشید و شما با حرکات به او بفهمانید که چه می­خواهید. (استفاده از نمود حرکتی یا اشاره­ای زبان). با اشاره به شئ یا وسیله­ای، نظرتان را بیان کنید. (استفاده از نمود اشاره­ای زبان). با کشیدن شکل، خواسته­ی خود را بیان نمایید. (استفاده از نمود دیداری یا تصویری زبان).
در هر ارتباطی از پنج‌پایه یا رکن استفاده می­شود که عبارت‌اند از:
ارتباط گیرنده(دهنده):کسی که برای رفع نیاز خود با دیگری ارتباط برقرار می­کند ؛ معلّم ، تابلوی راهنمایی و…
مخاطب ارتباط: کسی یا چیزی که مورد توجّه ارتباط گیرنده است و نیاز او را رفع می­کند؛ فراگیر، راننده و…
وسیله و شیوه­ی ارتباط: ابزار یا روشی که ارتباط گیرنده برای رفع نیاز خود بدان متوسّل می­شود؛کتاب، تابلو و…
پیام ارتباط: منظور و هدف برقراری ارتباط از سوی ارتباط گیرنده؛ آموزش، موضوع تابلوی موردنظر و …
بازخورد ارتباط: نتیجه و تأثیر برقراری ارتباط در مخاطب ارتباط؛ یادگیری، رعایت مقرّرات و کاهش تصادفات و …
همان­طور که می­بینید در یک کلاس درس معلّم، ارتباط گیرنده، فراگیران، مخاطب ارتباط، کتاب، تخته، گچ و…، وسیله­ ی ارتباط و موضوع تدریس، پیام ارتباط و میزان یادگیری فراگیران و تغییر رفتار بازخورد ارتباط محسوب می­شود.

برگرفته از کتاب نگاهی بر ادبیات کودک و نوجوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *