Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

گلچینی از مقدمه دکتر سيد حميد خدادادحسينی

بازگشت به بلاگ

گلچینی از مقدمه دکتر سيد حميد خدادادحسينی

استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیرۀ انجمن علمی بازاریابی ایران
چیرگی در رقابت فشرده بین برندها
….
شرکت‌ها برای پیشرفت بیشتر، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی، باید از طراحی گرافیک و ارتباطات بصری، به‌نحو مطلوب و مؤثر استفاده کنند؛ زیرا با رشد فزایندۀ منابع اطلاعاتی در تمامی عرصه‌ها، مصرف‌کنندگان در معرض حجمی انبوه از اطلاعات برای برآورده‌سازی نیازشان قرار می‌گیرند و این گستردگی در اطلاعات، فرصت کافی برای مطالعۀ همۀ آن‌ها را امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ ازاین‌رو تولید محتوا و طراحی مناسب با ترکیبی از نوشتار و تصویر، ضمن بهره‌گیری از هنر استفاده از رنگ‌ها، توجه مخاطب را بیشتر جلب می‌کند و بستر لازم برای ایجاد دورنمای تبلیغاتی و در نتیجه، شهرت و تقویت جایگاه شرکت را به وجود می‌آورد.
پدیدآوران این کتاب با پرداختن به جایگاه و کارکرد گرافیک و ارتباط بصری برای افراد و شرکت‌ها توانسته‌اند اثری درخور توجه در حوزۀ طراحی متون و تصاویر و در نتیجه، اثربخشی تبلیغات به وجود آورند و در اختیار مخاطبان علمی و حرفه‌ای قرار دهند تا آنان از این رهگذر، برای بهبود دانش در این حوزه، گامی مهم بردارند. شرکت‌ها برای پیشرفت بیشتر، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی، باید از طراحی گرافیک و ارتباطات بصری، به‌نحو مطلوب و مؤثر استفاده کنند؛ زیرا با رشد فزایندۀ منابع اطلاعاتی در تمامی عرصه‌ها، مصرف‌کنندگان در معرض حجمی انبوه از اطلاعات برای برآورده‌سازی نیازشان قرار می‌گیرند و این گستردگی در اطلاعات، فرصت کافی برای مطالعۀ همۀ آن‌ها را امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ ازاین‌رو تولید محتوا و طراحی مناسب با ترکیبی از نوشتار و تصویر، ضمن بهره‌گیری از هنر استفاده از رنگ‌ها، توجه مخاطب را بیشتر جلب می‌کند و بستر لازم برای ایجاد دورنمای تبلیغاتی و در نتیجه، شهرت و تقویت جایگاه شرکت را به وجود می‌آورد.
پدیدآوران این کتاب با پرداختن به جایگاه و کارکرد گرافیک و ارتباط بصری برای افراد و شرکت‌ها توانسته‌اند اثری درخور توجه در حوزۀ طراحی متون و تصاویر و در نتیجه، اثربخشی تبلیغات به وجود آورند و در اختیار مخاطبان علمی و حرفه‌ای قرار دهند تا آنان از این رهگذر، برای بهبود دانش در این حوزه، گامی مهم بردارند.
شرکت‌ها برای پیشرفت بیشتر، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی، باید از طراحی گرافیک و ارتباطات بصری، به‌نحو مطلوب و مؤثر استفاده کنند؛ زیرا با رشد فزایندۀ منابع اطلاعاتی در تمامی عرصه‌ها، مصرف‌کنندگان در معرض حجمی انبوه از اطلاعات برای برآورده‌سازی نیازشان قرار می‌گیرند و این گستردگی در اطلاعات، فرصت کافی برای مطالعۀ همۀ آن‌ها را امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ ازاین‌رو تولید محتوا و طراحی مناسب با ترکیبی از نوشتار و تصویر، ضمن بهره‌گیری از هنر استفاده از رنگ‌ها، توجه مخاطب را بیشتر جلب می‌کند و بستر لازم برای ایجاد دورنمای تبلیغاتی و در نتیجه، شهرت و تقویت جایگاه شرکت را به وجود می‌آورد.
پدیدآوران این کتاب با پرداختن به جایگاه و کارکرد گرافیک و ارتباط بصری برای افراد و شرکت‌ها توانسته‌اند اثری درخور توجه در حوزۀ طراحی متون و تصاویر و در نتیجه، اثربخشی تبلیغات به وجود آورند و در اختیار مخاطبان علمی و حرفه‌ای قرار دهند تا آنان از این رهگذر، برای بهبود دانش در این حوزه، گامی مهم بردارند.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بلاگ