منابع طب سنتی شامل کتاب های فردوس الحکمه، من لایحضره الطبیب، المنصوری فی الطب، الجامع الحاضر لصناعه الطب(مشهور به الحاوی)، القانون فی الطب(مشهور به قانون) از مهمترین کتاب­های دانش طب ایرانی در روزگاران آغازین است. در ادامه و قرون بعد، آثاری همچون ذخیرۀ خوارزمشاهی، الاغراض الطبیه، و نگاشته­های پرمایۀ حکیم عقیلی خراسانی ، حکیم اکبرشاه ارزانی، و حکیم حاج محمد کریم خان کرمانی می باشد.

در حال نمایش 33 نتیجه

نمایش 9 24 36