توضیحات

درج الدرر و درج الغرر

اطلاعات
پدید آورنده: محمدبن احمد بن سعید تمیمی مقدسی
سال چاپ: 1398
نوبت: اول
تعداد صفحه: 438صفحه
ویژگی ها
نوع جلد: جلدسخت
قطع: وزیری
کد محصول 9.98
وزن 1411
گرم