تگ - آشپزی

نشریه سفیر سبز شماره 16

یادداشت مدیرمسئول بـرگــزاری نمایشــگاه مجازی، ارتباطی نوین را بین ناشران و دوستداران کتاب برقرار کرد، و آن اتفاقی خوشایند بود و عملاً ثابت نمود که بدون رفت و آمد و صرف هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت، مخصوصاً در دوران بیماری همه گیر کرونا، تنها با چند جستجوی ساده در...