تگ - اسدالله عبدلی آشتیانی، تاریخ و فرهنگ آشتیان، شهرداری آشتیان، نسخ خطی،

اسدالله عبدلی آشتیانی

اسدالله عبدلی آشتیانی زاده 1346ش در آشتیان، فرزند استاد تقی از سند شناسان و نسخه پژوهان در علم سیاق است. سیاق روشی در حسابداری قدیمی است که در ثبت و ضبط ارقام و اعداد محاسبات دیوانی و تجاری کار بُرد داشته است. عبدلی آشتیانی طی سالها و با تلاش...