تگ - خرید کتاب رونمایی از کتاب پهلوان‌ها هرگز نمی‌میرند

رونمایی از کتاب پهلوان‌ها هرگز نمی‌میرند

ایران، از روزگاران باستان، سرزمین پهلوانان، قهرمانان و دلیرمردان بوده است. داستان‌ها و افسانه‌های شفاهی و مکتوب، حاکی از این است که این سرزمین همواره مهد و جایگاه مردان مرد بوده. شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز از این دست شواهد می‌باشد. «زورخانه‌ها» یا به اصطلاح امروز، «ورزش باستانی» جلوه...