تگ - خرید کتاب گرافیک و ارتباط بصری

گلچینی از مقدمه دکتر سيد جمال الدين طبيبی

استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تلاشي چندمليتی برای آموزش ارتباط بصری کتابی که در دست دارید، حاصل تلاش گروهی از اندیشمندان و استادان برجستۀ چندملیتی است که در زمینۀ مهم آموزش گرافیکی و ارتباط تصویری برای کسب‌وکار و آموزش تدوین یافته است؛ به‌ویژه در روزگار ما که آثار پرباری برای...