تگ - دکتر مسعود سپهر

گلچینی از مقدمۀ استاد فقید دکتر مسعود سپهر

مدرس، پژوهشگر و نويسنده حوزۀ طراحي گرافيک و تايپوگرافي و عضو انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران اثری سودمند برای دستاندرکاران آموزش و افراد حرف ها ی مدیریت و طراحی در بسیاری اوقات، طراحان اگرنه برای اثبات، دست‌کم برای توجیه اهمیت طراحی در عموم کسب‌وکارها با مدیران و سفارش‌دهندگان، مشکل بزرگی پیشِ...