تگ - عروق

نشریه سفیر سبز شماره 10

حدود دو سال است که بیماری کرونا بر تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور تأثیر نامطلوب گذاشته‌ و بخش‌های زیادی از فعالیت‌ها را تعطیل و با مشکل مواجه کرده‌است.بخش فرهنگ و هنر و مخصوصاً حوزه نشر که در حالت عادی هم با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کرد، تأثیرات منفی...