تگ - محمد اوستاد، ماساژ درمانی، ماساژ، ماساژ سنگ،

محمد اوستاد

تالیف و ترجمه : کتاب دانش‌نامه ماساژ تایلندی ، معجزه طب فشاری، کاربر ماساژ، مجموعه سوالات کاربر ماساژ، بادکش به روش چینی، ماساژ سنگ داغ، ماساژ سوئدی، مجموعه سوالات ماساژ سوئدی، ماساژ رفلکسولوژی، لیفت صورت با ورزش، دیگر : طراح سوال و آزمونگر سازمان فنی حرفه‌ای کار در مجموعه های درمانی،...