تگ - معرفی کتاب گرافیک و ارتباط بصری

گلچینی از مقدمه دکتر محمدحسين تقديسی

استاد تمام ارتقاء سلامت، رئيس انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو فرهنگستان علوم پزشکي ایران اثری کاربردی برای مدیران، استادان، پژوهشگران و کارشناسان حوزۀ سلامت تولید محتوای مؤثر نیازمند دقت، صحت، زیبایی و بیانِ روشن است. گذشتگان از نماد و شکل برای بیان پیام خود بهره می‌بردند تا تدوین...

گلچینی از مقدمۀ استاد فقید دکتر مسعود سپهر

مدرس، پژوهشگر و نويسنده حوزۀ طراحي گرافيک و تايپوگرافي و عضو انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران اثری سودمند برای دستاندرکاران آموزش و افراد حرف ها ی مدیریت و طراحی در بسیاری اوقات، طراحان اگرنه برای اثبات، دست‌کم برای توجیه اهمیت طراحی در عموم کسب‌وکارها با مدیران و سفارش‌دهندگان، مشکل بزرگی پیشِ...

گلچینی از مقدمۀ دکتر محمدرضا بهرنگی

کتابی راهنما براي تقويت يادگيری مفهومی .... اگر تصاویر مفهومی واژه‌ها و جمله‌ها را هم‌زمان با خواندن به ذهن آوریم و نه تصاویر واژه‌ها و جمله‌ها را، و در این تحوّل مهارت یابیم، آنگاه به پیشرفت خود در یادگیری حین مطالعه پی خواهیم برد و از آن لذّت و نشاط انگیزشی...