تگ - نسخه ها

نشریه سفیر سبز شماره 11

به لطف الهی و همت دوستان و دست اندرکاران نشریه موفق شدیم شمارة 11 سال دوم را در روزهای پایانی مهرماه با صفحاتی افزون‌تر و متنوع‌تر منتشر کنیم. این شماره اختصاص به بیماری‌های کبد و معده دارد، و در واقع برآن هستیم که هر شماره را ویژة یکی از...