تگ - نمایشگاه کتاب اصفهان

اصفهان، اولین میزبان نمایشگاه مجازی کتاب

اصفهان میزبان اولین نمایشگاه مجازی کتاب استانی شد. این نمایشگاه با حضور ناشران سراسر کشور از تاریخ 20 تا 26 آذر به مدت هفت روز آغاز به کار خواهد کرد. خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری اداره...