تگ - هفته پژوهش

نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی همزمان با هفته پژوهش

نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی 23 تا 30 آذر ماه همزمان با هفته پژوهش توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی برگزار می‌شود. سیدعباس حسینی‌نیک، مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی : این نمایشگاه با هدف تجهیز کتابخانه‌های تخصصی کشور توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و با مشارکت معاونت امور فرهنگی...