تگ - پروفسور متین

پروفسور ابوالقاسم متین

پروفسور ابوالقاسم متین، متولد ۱۳۱۳، دارای مدرک دکترا در رشته تغذیه گیاهان شیمی گیاهی از دانشگاه گوتینگن و علوم زمینی از دانشگاه فنی برلین است.  ایشان در سال ۱۳۵۰ خورشیدی نائل به درجه پرفسوری از دانشگاه گوتینگن برلین شدند. وی از سال ۱۳۴۵، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز است...