تگ - کتاب دانش خانواده، دکتر ابوالفضلی، انتشارات سفیراردهال، ناشر کتب طب سنتی، گیاهان دارویی، تغذیه در طب سنتی

معرفی کتاب “دانش خانواده” در سیمای خانواده

  این اثر با اهداف اطلاع رسانی و آشنایی عموم مردم با سبک و سیاق زندگی فردی و اجتماعی در حوزه سلامت روح و جسم به چاپ رسیده است. زندگی های امروزی که بیشتر زنده ماندن است تا زندگی کردن دستخوش دگرگون هایی شده و علملا فرآیند زندگی سالم و...