تگ - کتاب سردار سلیمانی سرداری که باید از نو شناخت

سردار سلیمانی سرداری که از نو باید شناخت

کتاب حاضر که به اهتمام نویسنده، محقق و پژوهشگر گرانقدر دکتر اسدالله افشار به تازگی و در آستانه دومین سالگرد این شهید بزرگوار با عنوان «سردار سلیمانی؛ سرداری که از نو باید شناخت»؛ چاپ و منتشر گردیده است، تلاش دارد با توجه به نگاه صاحب نظران و نویسندگان و...