معرفی کتاب

معرفی کتاب خودآموز حساب سیاق

در این اثر تلاش گردیده به آموزش نوشتن و خواندن ارقام محاسبات سیاق دیوانی و تجاری پرداخته شود که شامل:
درس اوّل تا ششم : آموزش ارقام سیاق نقد، از یک دینار تا نه میلیون تومان و اعداد نجومی؛
درس هفتم : کسر نقد و اجزای آن در محاسبه و اجزاء دانگ در سنجش همراه با جداول؛
درس هشتم و درس نُهم : آموزش ارقام سیاق جنس از یک من تا نه میلیون خروار شامل دو درس؛
درس دهم: اصطلاحات سیاق تجاری مثل: اجزای واحد وزن، سیاق تجاری، مقیاس اوزان در ایران، تطبیق اوزان خارجه با سنگ تبریز و سنگ شاه، مقیاس اوزان خارجه با یکدیگر، اوزان در قرون اولیه اسلامی، طریقه نوشتن ایام هفته، علائم و مدهای و اصطلاحات سیاق تجاری؛
درس یازدهم : اجزای یک قران در سیاق تجاری، تعریف پول و اشکال دیگر قران در سیاق تجاری، محاسبات تجاری، اشکال اعشار و اجزاء من شاهی، قواعد جمع و تفریق در کسور (اجزاء) وزن تجاری؛
درس دوازدهم : آموزش اشکال نفر در سیاق از یک نفر تا 9000 نفر؛
درس سیزدهم : آموزش اشکال ذرع در سیاق مثل: ذرع شاهی و گره، اجزای ذرع شاهی، آموزش ارقام ذرع از یک ذرع تا نه میلیون ذرع، مقیاس ذرع شاهی با اندازه ذرع کشورهای خارجه و ...؛
درس چهاردهم : جایگاه ارزش مکانی اعداد در سیاق : نقد - جنس - نفر و ذرع؛
درس پانزدهم : سکه و جایگاه سنجش آن در ادوار گذشته شامل : مسکوکات زمان صفویه، مسکوکات دوره افشاریه و زندیه، مسکوکات رایج اواخر دوران قاجاریه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمدشاه؛ سکه‌های رایج در آغاز سلطنت رضاشاه، مسکوکات رایج ایران در آغاز سلطنت پهلوی، سکه‌های دوره رضاشاه، سکه‌های نیکلی، آخرین دهه‌های سیاق نویسی و سرانجام سیاق، مقیاس نقود و ...؛
درس شانزدهم : بازخوانی اسناد سیاق شامل : جایگاه اسناد تاریخی - بازخوانی سند مستمریات - بازخوانی کتابچه مواجب مستوفیان - صورت پرداخت قبض سهم سادات.
کتاب «خود آموز حساب سیاق» حاصل سال‌ها کوشش و پژوهش میدانی و کتابخانه‌ای اسدالله عبدلی آشتیانی است. استاد آشتیانی در فن سیاق خوانی و سند پژوهی از جمله معدود محققان ایرانی است که در این زمینه مقالات و رسالات متعدد به چاپ رسانده‌اند. همچنین ریشه‌های ایرانی سیاق بیشتر مورد توجه بوده است چرا که سیاق ریشه‌های عمیقی در ایران باستان دارد. طیف خوانندگان جامعه‌ی علمی کشور در حوزه‌های فراگیری و آموختن حساب سیاق عبارتند از: تاریخ، علوم دینی، ادبیات، علوم سیاسی، ریاضیات، حسابداری، خط شناسی، جامه شناسی و مردم شناسی و ... مدنظر قرار گرفته‌اند. «خود آموز حساب سیاق» - پایه اول، در مرداد ماه سال1402 توسط انتشارات سفیراردهال منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

خرید کتاب خودآموز حساب سیاق
خرید کتاب سیاق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *