تگ - معرفی کتاب

کتاب رو ببین و بخر

تا حالا شده کتابی را ندیده بخرید؟ قبلاً می‌رفتیم به کتابفروشی و کتاب را دستمان می‌گرفتیم و آن را ورانداز می‌کردیم. جلدش را خوب نگاه می‌کردیم تا ببینیم به کارمان می‌آید یا نه. و پشت جلد را نگاه می‌کردیم تا ببینیم کتاب معرفی شده است و آیا فرد معروفی...

ادامه مطلب...