تگ - کتاب درمان بیماری ها با سردنوش ها و دمنوش های گیاهی، دمنوش، سردنوش، شربت، انتشارات سفیراردهال، طب سنتی، کتابفروشی طب سنتی

درمان بیماری ها با سردنوش ها و دمنوش های گیاهی

  تاثیرات درمانی دمنوش های گیاهی و راهکار آماده سازی آن برای تقویت، درمان و پیشگیری از بیماری ها، نکات مهمی است که در این اثر نفیس و احیاگر طب سنتی به عنوان فرهنگی اصیل شما با آن آشنا می شوید. با توصیه های مهم درمانی این مجموعه ارزشمند در...